fbpx
Tel: 0486 29 19 63
Email: vero@hetkofschip.be
PsychomotoriekPsychomotoriek

Logopedie, meer dan ...

Een multidisciplinaire praktijk. Logopedie omvat veel dan gedacht.

Read More

Psychomotoriek

Kinesitherapie in samenwerking met logopedie: een ideale match.

Read More

Hoe we werken

De procedure van aanmelding tot eindevaluatie

LOGO / KINE

  • Aanmelding: voor een afspraak kan u praktijkcoordinator Veronique Vanrenterghem contacteren: 0486/29.19.63.
  • Oudergesprek: waarbij gepeild wordt naar de problematiek en de algemene ontwikkeling (motorische en/of spraak- en taalontwikkeling).
  • Test: aan de hand van gestandaardiseerde en genormeerde testen wordt een beeld gevormd van de mogelijkheden en probleemgebieden van uw kind. Op basis van de verkregen informatie en de testresultaten wordt een behandelingsplan opgesteld.
  • Verslag / adviesgesprek: Er wordt een uitgebreid verslag gemaakt dat met u besproken wordt. Indien logo/kiné nodig blijkt, kan u met dit verslag een voorschrift voor behandeling bekomen bij o.a. kinderarts en kan er terugbetaling bij de mutualiteit aangevraagd worden.
  • Start therapie
  • Evaluatie: na elke sessie wordt er kort met u besproken aan welke therapiedoelen gewerkt werd en hoe u thuis nog verder kan oefenen of waar u best aandacht aan besteedt.
Groepspraktijk logopedie & psychomotoriek

’t Kofschip is een multidisciplinaire groepspraktijk logopedie en kinesitherapie, opgericht in 2000 door Veronique Vanrenterghem. De praktijk is gelegen in Hofstade – Zemst (tussen Mechelen en Vilvoorde). Een nieuwe aanmelding? Gelieve het […]

Read More
Tarieven

Tarieven en tegemoetkoming logopedie – kinesitherapie Onze logopedisten en kinesiste zijn gedeconventioneerd. Tarieven Logopedie vanaf 1 mei 2022 voor patiënten zonder voorkeursregeling: Logopedische verstrekkingen Honoraria Tegemoetkoming Aanvangsbilan per half uur […]

Read More
Wie zijn we?

Veronique Vanrenterghem (logopediste) Afgestudeerd in 1998 aan Thomas More te Antwerpen: professionele bachelor in de logopedie Deeltijds werkzaam in het Buitengewoon secundair Onderwijs, waarbij kinderen met een matige mentale handicap […]

Read More
Hoe we werken

De procedure van aanmelding tot eindevaluatie LOGO / KINE Aanmelding: voor een afspraak kan u praktijkcoordinator Veronique Vanrenterghem contacteren: 0486/29.19.63. Oudergesprek: waarbij gepeild wordt naar de problematiek en de algemene […]

Read More
Wat behandelen we?

We behandelen: LOGOPEDIE Leerstoornissen Taalstoornissen Articulatiestoornissen Myofunctionele stoornissen Vloeiendheidsstoornissen Typ10-cursus Preteaching Frans KINESITHERAPIE – psychomotoriek: voor uw kleuter voor uw kind van de lagere school grove motoriek fijne motoriek lichaamsschema […]

Read More
mautic is open source marketing automation