fbpx
Tel: 0486 29 19 63
Email: vero@hetkofschip.be
Logopedie, meer dan ...Psychomotoriek

Logopedie, meer dan ...

Een multidisciplinaire praktijk. Logopedie omvat veel meer dan vaak gedacht.

Read More

Hoe we werken

De procedure van aanmelding tot eindevaluatie

LOGO / KINE

  • Aanmelding: voor een afspraak kan u praktijkcoordinator Veronique Vanrenterghem contacteren: 0486/29.19.63.
  • Oudergesprek: waarbij gepeild wordt naar de problematiek en de algemene ontwikkeling (motorische en/of spraak- en taalontwikkeling).
  • Test: aan de hand van gestandaardiseerde en genormeerde testen wordt een beeld gevormd van de mogelijkheden en probleemgebieden van uw kind. Op basis van de verkregen informatie en de testresultaten wordt een behandelingsplan opgesteld.
  • Verslag / adviesgesprek: Er wordt een uitgebreid verslag gemaakt dat met u besproken wordt. Indien logo/kiné nodig blijkt, kan u met dit verslag een voorschrift voor behandeling bekomen bij o.a. kinderarts en kan er terugbetaling bij de mutualiteit aangevraagd worden.
  • Start therapie
  • Evaluatie: na elke sessie wordt er kort met u besproken aan welke therapiedoelen gewerkt werd en hoe u thuis nog verder kan oefenen of waar u best aandacht aan besteedt.
Groepspraktijk logopedie & psychomotoriek

’t Kofschip is een logopedische groepspraktijk, opgericht in 2000 door Veronique Vanrenterghem. Momenteel zijn er in t Kofschip 5 logopedisten en 1 kinesist werkzaam. De praktijk is gelegen in Hofstade […]

Read More
Tarieven

Tarieven en tegemoetkoming mutualiteit sinds 1 augustus 2020: Aangezien onze logopedisten geconventioneerd zijn, houden we ons aan de officiële tarieven opgelegd door het RIZIV. In onderstaande tabel vind je hiervan […]

Read More
Wie zijn we?

  Veronique Vanrenterghem (logopediste) Afgestudeerd in 1998 aan Thomas More te Antwerpen: professionele bachelor in de logopedie Deeltijds werkzaam in het Buitengewoon secundair Onderwijs, waarbij kinderen met een matige mentale […]

Read More
Hoe we werken

De procedure van aanmelding tot eindevaluatie LOGO / KINE Aanmelding: voor een afspraak kan u praktijkcoordinator Veronique Vanrenterghem contacteren: 0486/29.19.63. Oudergesprek: waarbij gepeild wordt naar de problematiek en de algemene […]

Read More
Wat behandelen we?

We behandelen: LOGOPEDIE Leerstoornissen Taalstoornissen Articulatiestoornissen Myofunctionele stoornissen Afasie Dysartrie Vloeiendheidsstoornissen Stemstoornissen Typ10-cursus Preteaching Frans KINESITHERAPIE – psychomotoriek: voor uw kleuter voor uw kind van de lagere school grove motoriek […]

Read More
mautic is open source marketing automation