fbpx
Tel: 0486 29 19 63
Email: vero@hetkofschip.be
PsychomotoriekPsychomotoriek

Logopedie, meer dan ...

Een multidisciplinaire praktijk. Logopedie omvat veel dan gedacht.

Read More

Psychomotoriek

Kinesitherapie in samenwerking met logopedie: een ideale match.

Read More

Nieuws

Preteaching Frans – zomeropleiding 2021

Wat is Preteaching Frans?

Gaat je kind van het 4de naar het 5de leerjaar? Dan maakt je kind kennis met een nieuwe taal: het Frans. Een kind met leerproblemen dat een nieuwe taal leert, heeft tijd nodig om daaraan te wennen. Er zijn immers nieuwe klanken, nieuwe uitspraken, een nieuwe zinsbouw,…

Om reeds met voorsprong aan de lessen Frans te beginnen, organiseren we de zomercursus Frans. Zo zullen de eerste lessen Frans als vertrouwd in de oren klinken. Preteaching werkt bijgevolg preventief en verhoogt het zelfvertrouwen van het kind.

Dit bieden we aan:

 • Kennismaking met de Franse taal op basis van de leermethode van je school.
 • De eerste teksten worden multisensorieel voorbereid: de vaardigheden lezen, spreken en schrijven komen uitgebreid aan bod.
 • Aanbieden van werkvormen om woordenschat in te oefenen.
 • Aanmaken van een schema waarin de uitspraak van klanken aan bod komt.
 • Aanmaken van een schema waarbij de spelling van klanken geoefend wordt.
 • Interactieve deelname in beperkte groep, vaak in spelvorm of dialoog.

Wanneer?

 • 23, 24 en 25 augustus telkens van 9.30-12uur in ’t Kofschip.
 • Er wordt voldoende pauze (met een koekje en drankje) voorzien.

Voor wie?

 • Voor kinderen die de overgang maken van het 4de naar het 5de

Kostprijs en inschrijven?

 • De kostprijs bedraagt € 120 voor 3 voormiddagen.
 • Inschrijven via: vero@hetkofschip.be en door voorafgaande storting op BE35 979-9773364-37 met vermelding ‘preteaching Frans / naam van het kind’

Mocht u hierover nog inhoudelijke vragen hebben, aarzel zeker niet om mij te contacteren.

Véronique Vanrenterghem

PS Wees er snel bij want het aantal plaatsen is beperkt.

 

 

Groepspraktijk logopedie & psychomotoriek

’t Kofschip is een multidisciplinaire groepspraktijk logopedie en kinesitherapie, opgericht in 2000 door Veronique Vanrenterghem. De praktijk is gelegen in Hofstade – Zemst (tussen Mechelen en Vilvoorde). Een nieuwe aanmelding? Gelieve het […]

Read More
Tarieven

Tarieven en tegemoetkoming mutualiteit sinds 1 januari 2021 Aangezien onze logopedisten geconventioneerd zijn, houden we ons aan de officiële tarieven opgelegd door het RIZIV. In onderstaande tabel vind je hiervan […]

Read More
Wie zijn we?

  Veronique Vanrenterghem (logopediste) Afgestudeerd in 1998 aan Thomas More te Antwerpen: professionele bachelor in de logopedie Deeltijds werkzaam in het Buitengewoon secundair Onderwijs, waarbij kinderen met een matige mentale […]

Read More
Hoe we werken

De procedure van aanmelding tot eindevaluatie LOGO / KINE Aanmelding: voor een afspraak kan u praktijkcoordinator Veronique Vanrenterghem contacteren: 0486/29.19.63. Oudergesprek: waarbij gepeild wordt naar de problematiek en de algemene […]

Read More
Wat behandelen we?

We behandelen: LOGOPEDIE Leerstoornissen Taalstoornissen Articulatiestoornissen Myofunctionele stoornissen Afasie Dysartrie Vloeiendheidsstoornissen Stemstoornissen Typ10-cursus Preteaching Frans KINESITHERAPIE – psychomotoriek: voor uw kleuter voor uw kind van de lagere school grove motoriek […]

Read More
mautic is open source marketing automation