fbpx
Tel: 0486 29 19 63
Email: vero@hetkofschip.be
Logopedie, meer dan ...Psychomotoriek

Logopedie, meer dan ...

Een multidisciplinaire praktijk. Logopedie omvat veel meer dan vaak gedacht.

Read More

Dysartrie

Wat? Dysartrie is een spraakstoornis die ontstaat door een beschadiging van het zenuwstelsel (bijvoorbeeld na een beroerte). Hierdoor kunnen personen minder duidelijk verstaanbaar zijn. Daarnaast kunnen er problemen optreden met […]

Read More →

Afasie

Wat? Afasie is een taalstoornis die ontstaat door een hersenletsel (bijvoorbeeld door een beroerte of ongeval). Hierdoor kunnen er problemen ontstaan bij het spreken, lezen en schrijven. Er kunnen zich […]

Read More →

TypTien typecursus

De unieke aanpak van TypTien  Bij TypTien wordt gebruik gemaakt van meerdere leerkanalen tegelijkertijd (auditief, visueel, motorisch-tactiel, geheugen, redeneren). Kinderen zijn bewust bezig met zowel verschillende kleuren, tekeningen en versjes, […]

Read More →

Articulatiestoornissen

Articulatiestoornissen WAT? Articulatiestoornissen zijn problemen met 1 of meerdere klanken, vb. sch-, R-articulatie of interdentaliteit (de tong tussen de tanden steken bij bvb. de s-articulatie),… ONDERZOEK We nemen een articulatieonderzoek […]

Read More →

Stotteren

Stotteren WAT? Stotteren begint meestal op jonge leeftijd (voor de leeftijd van 6 jaar). Iedere kleuter vertoont normale onvloeiendheden aangezien zijn taalverwerving volop in ontwikkeling is. In het onderzoek wordt […]

Read More →

Myofunctionele stoornissen

Myofunctionele stoornissen WAT? hieronder verstaat men afwijkende mondgewoonten: open mondademen infantiel slikken duimzuigen of speenzuigen na 4 jaar. Deze afwijkende mondgewoonten kunnen de stand van de tanden negatief beïnvloeden. ONDERZOEK […]

Read More →

Leerstoornissen

Leerstoornissen (problemen met lezen, spelling en/of rekenen) WAT? Preschoolse vaardigheden: schoolrijpheid 3de kleuterklas Heeft uw kind het moeilijk met rijmen, het bepalen van de positie van een klank in een […]

Read More →
Groepspraktijk logopedie & psychomotoriek

’t Kofschip is een logopedische groepspraktijk, opgericht in 2000 door Veronique Vanrenterghem. Momenteel zijn er in t Kofschip 5 logopedisten en 1 kinesist werkzaam. De praktijk is gelegen in Hofstade […]

Read More
Tarieven

Tarieven en tegemoetkoming mutualiteit sinds 1 augustus 2020: Aangezien onze logopedisten geconventioneerd zijn, houden we ons aan de officiële tarieven opgelegd door het RIZIV. In onderstaande tabel vind je hiervan […]

Read More
Wie zijn we?

  Veronique Vanrenterghem (logopediste) Afgestudeerd in 1998 aan Thomas More te Antwerpen: professionele bachelor in de logopedie Deeltijds werkzaam in het Buitengewoon secundair Onderwijs, waarbij kinderen met een matige mentale […]

Read More
Hoe we werken

De procedure van aanmelding tot eindevaluatie LOGO / KINE Aanmelding: voor een afspraak kan u praktijkcoordinator Veronique Vanrenterghem contacteren: 0486/29.19.63. Oudergesprek: waarbij gepeild wordt naar de problematiek en de algemene […]

Read More
Wat behandelen we?

We behandelen: LOGOPEDIE Leerstoornissen Taalstoornissen Articulatiestoornissen Myofunctionele stoornissen Afasie Dysartrie Vloeiendheidsstoornissen Stemstoornissen Typ10-cursus Preteaching Frans KINESITHERAPIE – psychomotoriek: voor uw kleuter voor uw kind van de lagere school grove motoriek […]

Read More
mautic is open source marketing automation