fbpx
Tel: 0486 29 19 63
Email: vero@hetkofschip.be
PsychomotoriekPsychomotoriek

Logopedie, meer dan ...

Een multidisciplinaire praktijk. Logopedie omvat veel dan gedacht.

Read More

Psychomotoriek

Kinesitherapie in samenwerking met logopedie: een ideale match.

Read More

TypTien typecursus

De unieke aanpak van TypTien  Bij TypTien wordt gebruik gemaakt van meerdere leerkanalen tegelijkertijd (auditief, visueel, motorisch-tactiel, geheugen, redeneren). Kinderen zijn bewust bezig met zowel verschillende kleuren, tekeningen en versjes, […]

Read More →

Articulatiestoornissen

Articulatiestoornissen WAT? Articulatiestoornissen zijn problemen met 1 of meerdere klanken, vb. sch-, R-articulatie of interdentaliteit (de tong tussen de tanden steken bij bvb. de s-articulatie),… ONDERZOEK We nemen een articulatieonderzoek […]

Read More →

Stotteren

Stotteren WAT? Stotteren begint meestal op jonge leeftijd (voor de leeftijd van 6 jaar). Iedere kleuter vertoont normale onvloeiendheden aangezien zijn taalverwerving volop in ontwikkeling is. In het onderzoek wordt […]

Read More →

Myofunctionele stoornissen

Myofunctionele stoornissen WAT? hieronder verstaat men afwijkende mondgewoonten: open mondademen infantiel slikken duimzuigen of speenzuigen na 4 jaar. Deze afwijkende mondgewoonten kunnen de stand van de tanden negatief beïnvloeden. ONDERZOEK […]

Read More →

Leerstoornissen

Leerstoornissen (problemen met lezen, spelling en/of rekenen) WAT? Preschoolse vaardigheden: schoolrijpheid 3de kleuterklas Heeft uw kind het moeilijk met rijmen, het bepalen van de positie van een klank in een […]

Read More →
Groepspraktijk logopedie & psychomotoriek

’t Kofschip is een multidisciplinaire groepspraktijk logopedie en kinesitherapie, opgericht in 2000 door Veronique Vanrenterghem. De praktijk is gelegen in Hofstade – Zemst (tussen Mechelen en Vilvoorde). Een nieuwe aanmelding? Gelieve het […]

Read More
Tarieven

Tarieven en tegemoetkoming logopedie – kinesitherapie Onze logopedisten en kinesiste zijn gedeconventioneerd. Tarieven Logopedie vanaf 1 mei 2022 voor patiënten zonder voorkeursregeling: Logopedische verstrekkingen Honoraria Tegemoetkoming Aanvangsbilan per half uur […]

Read More
Wie zijn we?

Veronique Vanrenterghem (logopediste) Afgestudeerd in 1998 aan Thomas More te Antwerpen: professionele bachelor in de logopedie Deeltijds werkzaam in het Buitengewoon secundair Onderwijs, waarbij kinderen met een matige mentale handicap […]

Read More
Hoe we werken

De procedure van aanmelding tot eindevaluatie LOGO / KINE Aanmelding: voor een afspraak kan u praktijkcoordinator Veronique Vanrenterghem contacteren: 0486/29.19.63. Oudergesprek: waarbij gepeild wordt naar de problematiek en de algemene […]

Read More
Wat behandelen we?

We behandelen: LOGOPEDIE Leerstoornissen Taalstoornissen Articulatiestoornissen Myofunctionele stoornissen Vloeiendheidsstoornissen Typ10-cursus Preteaching Frans KINESITHERAPIE – psychomotoriek: voor uw kleuter voor uw kind van de lagere school grove motoriek fijne motoriek lichaamsschema […]

Read More
mautic is open source marketing automation