Dysartrie

  • Wat?

Dysartrie is een spraakstoornis die ontstaat door een beschadiging van het zenuwstelsel (bijvoorbeeld na een beroerte). Hierdoor kunnen personen minder duidelijk verstaanbaar zijn. Daarnaast kunnen er problemen optreden met de ademhaling, stemgeving, resonantie, articulatie en prosodie.

  • Terugbetaling?

Indien er dysartrie vastgesteld wordt, heeft u recht op ongeveer 75% terugbetaling via het RIZIV.

  • Nodig?

U heeft een voorschrift van een specialist (NKO-arts, internist, neurochirurg, neuroloog, neuropsychiater, stomatoloog) nodig.

  • Meer informatie?

De therapie kan plaatsvinden op de praktijk of aan huis. Daarbij volgen wij nauwgezet de veiligheidsinstructies rond covid. Ook doen we aan telelogopedie in onderling overleg.

  • Nuttige links

 

www.levenmetdysartrie.be geeft je meer info over leven met dysartrie. Ook als mantelzorger kan jr hier terecht voor tips.

Wil je meer informatie rond ALS, surf naar ALS Liga België vzw.

alles rond de ziekte van Parkinson, kan je nalezen op de Vlaamse Parkinson Liga vzw.