Afasie

  • Wat?

Afasie is een taalstoornis die ontstaat door een hersenletsel (bijvoorbeeld door een beroerte of ongeval). Hierdoor kunnen er problemen ontstaan bij het spreken, lezen en schrijven. Er kunnen zich ook problemen voordoen bij het begrijpen van taal.

  • Terugbetaling?

Indien er afasie vastgesteld wordt, heeft u recht op ongeveer 75% terugbetaling via het RIZIV.

  • Nodig?

U heeft een voorschrift van een specialist (NKO-arts, internist, neurochirurg, neuroloog, neuropsychiater, psychiater, stomatoloog, specialist fysische geneeskunde en revalidatie) nodig.

  • Meer weten?

De therapie kan plaatsvinden op de praktijk of aan huis. Daarbij volgen wij nauwgezet de veiligheidsinstructies rond covid. Ook doen we aan telelogopedie in onderling overleg.

  • Nuttige links:

Op www.levenmetafasie.be kom je meer te weten over leven met afasie. Ook als mantelzorger kan u hier terecht voor tips.

Op www.afasie.be van de Vereniging afasie vzw kan je ook terecht.