Faalangst? Negatief zelfbeeld? Tijd voor verandering!

Beste ouders, beste kinderen,

Leven met een leerstoornis is niet te onderschatten. Met onze praktijk zijn we dagelijks bezig om uw kind daarbij te helpen. Waar vaak minder aandacht aan besteed wordt, is de emotionele impact voor het kind en zijn/haar omgeving. Ouders horen hun kind maar al te vaak zeggen ‘ik kan dit niet, ik ben dom, ik haal toch weer een buis, …’. Uitspraken die door merg en been gaan. We hebben ons hierin dan ook verdiept.

Wij organiseren een groepssessie psycho-educatie met als doel: verwerven van inzicht in leerstoornissen, verwerven van vaardigheden om met de stoornis om te gaan en verstevigen van het zelfvertrouwen.

Waarom een groepssessie?

Door gelijkgestemden samen te brengen, worden kinderen gesterkt in het feit dat ze niet alleen staan, delen ze ervaringen en kunnen we als hulpverleners meteen een grote groep kinderen/ouders bereiken (wat ons allen tijd bespaart). Dit is slechts de eerste fase van psycho-educatie. Het vervolg zal verder uitgewerkt worden tijdens de individuele logopedische begeleiding.

Waarom is dit belangrijk voor uw kind? 

Als het kind ervaart dat het in tegenstelling tot andere kinderen niet ‘vanzelf’ leert lezen, schrijven en/of rekenen, kan het een machteloos gevoel krijgen en onzeker worden. Faalervaringen beïnvloeden het leerproces negatief en ondermijnen de eigenwaarde en het zelfvertrouwen van het kind. Het kind voelt zich incompetent in vergelijking met klasgenootjes. Er is bovendien geen correcte verhouding tussen de frequentie van oefenen en het resultaat. De frustraties nemen toe met opgeven en motivatieproblemen tot gevolg. Het kind kan afhaken, storend of juist heel teruggetrokken gedrag vertonen.

We nodigen u en uw kind uit om hieraan deel te nemen. Aangezien we dit slechts éénmalig organiseren, zouden we het erg op prijs stellen als uw kind, vergezeld met minstens één ouder, aanwezig kan zijn.

Omdat het deel uitmaakt van de therapie, zal de individuele logopediesessie in die week vervangen worden door de groepssessie.

Wanneer? woensdag 16/11/’16 van 17.30u tot 19.30u. (graag aanwezig tussen 17.00 – 17.15u!)

Waar? Gemeenschapscentrum de Melkerij, Brusselsesteenweg 3 te Zemst.

Wij hopen op jullie aanwezigheid. Graag tot dan!

PS Interesse in compenserende computersoftware: Sprint, Kurzweil en WoDy? Demo om 20.00u!

Inschrijven (vóór 6/11/’16) via vero@hetkofschip.be