TypTien typecursus

De unieke aanpak van TypTien 

Bij TypTien wordt gebruik gemaakt van meerdere leerkanalen tegelijkertijd (auditief, visueel, motorisch-tactiel, geheugen, redeneren). Kinderen zijn bewust bezig met zowel verschillende kleuren, tekeningen en versjes, waardoor ze onbewust een bepaalde typhandeling gaan automatiseren.

De aandacht wordt verlegd naar het speelse aspect, wat het voor kinderen ook aangenamer maakt.

De lessenreeks is zo opgebouwd dat iedere les een andere vinger aan bod komt. Zo worden de kinderen niet afgeleid door fijnmotorische problemen die zich kunnen voordoen wanneer alle tien vingers tegelijkertijd op het toetsenbord geplaatst moeten worden. Op deze manier kunnen zij zich beter concentreren op de verschillende leerkanalen die aan bod komen.

Daarnaast staat iedere vinger voor één verticale rij, waardoor het een logische aanpak is om de verschillende letters van de bovenste naar de onderste rij aan te leren. Voorbeeld hiervan zijn de r, f en v. Deze letters vormen een verticale rij die getypt wordt met de linkerwijsvinger.

Om met tien vingers blind te kunnen typen en dus met twee handen tegelijk, moeten er twee hersenhelften gebruikt worden.

Hierbij is het logisch dat je eerst de ene kant onder de knie moet hebben, vooraleer je de andere kant erbij kan betrekken. Bij TypTien wordt gestart met de niet-voorkeurshand. Eerst wordt de moeilijkere kant geautomatiseerd vooraleer deze gecombineerd wordt met de makkelijkere kant. Wanneer je je bedenkt dat je op deze manier het makkelijke aan het moeilijke toevoegt, lijkt dit veel logischer dan wanneer je het moeilijke aan het makkelijke zou moeten toevoegen.

Voor wie?

  • Vanaf 10 jaar
  • Voor kinderen met leerproblemen
  • Voor kinderen die met dyslexiesoftware Sprint / Kurzweil willen werken

Interesse?

neem contact of bel 0486/29.19.63. om de datum van de volgende cursus te weten.

 

Praktisch:

  • 10 lessen in een groepje van max. 5 kinderen
  • de lessen gaan meestal door op zaterdagochtend om de 2 weken
  • kostprijs: €200  (10 lessen en werkboekje inbegrepen)