Taalontwikkelingsstoornissen

Taalontwikkelingsstoornissen zijn stoornissen in het verwerven van de moedertaal.

Wanneer moet u zich zorgen maken over de taalontwikkeling van uw kind?
Uw kind ontwikkelt zich eerder traag op taalgebied. De eerste woorden komen traag op gang. De zinslengte neemt onvoldoende toe naarmate het kind ouder wordt. Het kind heeft een beperkte actieve woordenschat (benoemen van woorden) en / of passieve woordenschat (begrijpen van woorden). Of uw kind hanteert geen morfologische regels vb. vormen van meervouden, trappen van vergelijking, vervoegen van werkwoorden,…

ONDERZOEK?
We nemen een uitgebreid taalonderzoek af waarbij we verschillende domeinen van de taalontwikkeling in kaart brengen. We vergelijken de scores met de normen die gemiddeld behaald worden door leeftijdsgenoten.

TERUGBETALING?
Heeft uw kind een aanzienlijke achterstand op één van deze gebieden, kan u terugbetaling genieten via het RIZIV. U krijgt dan 75% terugbetaald.
Heeft uw kind geen grote achterstand maar scoort het toch ondermaats, kan een aanvraag ingediend worden via de aanvullende verzekering van uw mutualiteit.

NODIG?
U heeft ook een voorschrift van een specialist (kinderarts of NKO-arts) nodig. Bij het indienen van een aanvraag voor terugbetaling dient u eveneens een audiogram (gehoortest ) en IQ-verslag toe te voegen.