Stotteren

Stotteren

WAT?

Stotteren begint meestal op jonge leeftijd (voor de leeftijd van 6 jaar). Iedere kleuter vertoont normale onvloeiendheden aangezien zijn taalverwerving volop in ontwikkeling is. In het onderzoek wordt nagegaan of de onvloeiendheden normaal zijn of eerder kenmerkend zijn voor stotteren.

Er is sprake van stotteren als:

  • de onvloeiendheden het woordgeheel doorbreken: herhalingen (vb. i-i-i-ik, voo-voo-voor), verlengingen (vb. mmmmmmoet), blokkeringen (vb. _ (stilte) brood)
  • het onvrijwillig optreedt
  • er controleverlies is
  • het niet te wijten is aan de taalontwikkeling.

TERUGBETALING?

Indien er stotteren vastgesteld wordt, heeft u recht op 75% terugbetaling via het RIZIV.

NODIG?

U heeft een voorschrift van een specialist (kinderarts of NKO-arts) nodig.