Leerstoornissen

Leerstoornissen (problemen met lezen, spelling en/of rekenen)

WAT?

  • Preschoolse vaardigheden: schoolrijpheid 3de kleuterklas

Heeft uw kind het moeilijk met rijmen, het bepalen van de positie van een klank in een woord, hakken en plakken, kortom met de basisvoorwaarden voor lezen en spelling? Scoort het daarom slecht op de schoolrijpheidstesten? Dan kan logopedie reeds nuttig zijn om goed te kunnen starten in het 1ste leerjaar.

  • Lagere school vanaf 1ste leerjaar:

Komt het leesproces traag op gang?

Heeft uw kind het moeilijk om de letters te onthouden?

Blijft het hardnekkig spellend lezen?

Draait het letters om bvb. b-d, ie-ei,…

Stijgt het AVI-niveau onvoldoende?

Krijgt het de getalsplitsingen niet onder de knie?

Moeite om de basissommen tot 10 te automatiseren?

Weet het niet welke oplossingmethode hoort bij welk type oefening?

Dan kan logopedie helpen.

  • Vanaf 2de leerjaar t.e.m. 6de leerjaar:

Stijgt het AVI-niveau onvoldoende?

Leest het wel vlot, maar met veel fouten?

Krijgt het de spellingsregels niet onder de knie?

Weet het niet welke oplossingmethode hoort bij welk type oefening?

ONDERZOEK

We doen een uitgebreid lees- spelling en/ of rekenonderzoek.

TERUGBETALING?

Heeft uw kind een aanzienlijke achterstand, nl. een score van < Pc 16 op een lees-, spelling- of rekentest, dan kan u terugbetaling genieten via het RIZIV. U krijgt dan 75% terugbetaald.

Heeft uw kind geen grote achterstand maar scoort het toch ondermaats, kan een aanvraag ingediend worden via de aanvullende verzekering van uw mutualiteit. Raadpleeg uw mutualiteit om het bedrag van terugbetaling te kennen. Dit bedrag schilt immers van mutualiteit tot mutualiteit.

NODIG?

U heeft ook een voorschrift van een specialist (kinderarts of NKO-arts) nodig.