kinesitherapie voor uw kleuter

Waarmee kan een psychomotorisch kinesitherapeut uw kleuter helpen?

Bij problemen met:

 • grove motoriek
 • fijne motoriek: o.a. kleuren, knippen, tekenen, knutselen
 • lichaamsschema
 • ruimtelijke oriëntatie: moeite met puzzelen, rekenbegrippen, bouwen,…
 • lateralisatie: problemen met handkeuze en werkrichting
 • schrijfmotoriek: nog geen goede pengreep, moeite om schrijfpatronen uit te voeren
 • concentratie:
  • Uw kleuter uit de derde kleuterklas is nog niet schoolrijp
  • Bewegingsangst, houterig bewegen
  • Ontwikkelingsachterstand
  • Uw kleuter heeft een syndroom, bv het syndroom van Down