Articulatiestoornissen

Articulatiestoornissen

WAT?

Articulatiestoornissen zijn problemen met 1 of meerdere klanken, vb. sch-, R-articulatie of interdentaliteit (de tong tussen de tanden steken bij bvb. de s-articulatie),…

ONDERZOEK

We nemen een articulatieonderzoek af en vergelijken de fouten met de leeftijd waarop deze klanken gekend zouden moeten zijn. Zo behandelen we geen /R/ voor de leeftijd van 5 jaar.

Indien uw kind meerdere klanken nog niet beheerst en dus vrij onverstaanbaar is voor derden, nemen we het fonologisch processenonderzoek af.

TERUGBETALING?

U kan een tegemoetkoming aanvragen via de aanvullende verzekering bij uw mutualiteit. Raadpleeg uw mutualiteit om het bedrag van terugbetaling te kennen. Dit bedrag verschilt immers van mutualiteit tot mutualiteit.

NODIG?

U heeft ook een voorschrift van een specialist (kinderarts of NKO-arts) nodig. Bij sommige mutualiteiten is een voorschrift van een huisarts voldoende of is er zelfs geen voorschrift nodig. Raadpleeg daarom steeds de voorwaarden van uw mutualiteit.